Onderzoek

Beschrijving resultaten FH fokkerij 1976-2010

 

In 2010 zijn vanuit het Netwerk Fundamentfokkerij FH vee de resultaten beschreven van meer dan 30 jaar FH fokkerij. In deze resultaten is ondermeer te zien dat de fokkerij niet stilgestaan heeft maar een gestage groei van melkproductie en gehalten in de melk heeft gebracht. Ook is te zien wat nadat het FH ras werd gedecimeerd door de invasie in de jaren '80 van de vorige eeuw, van hun nazaten, de Holstein Friesians, de fundamentfokkerij het ras heeft gebracht. De fokbedrijven gebruikten steeds meer eigen stieren volgens het familieteeltsysteem, opgezet door Ir. Cees Cazemier en Dirk Endendijk. Hierdoor zijn verschillende lijnen FH koeien bewaard gebleven en ontstaan en is te zien dat het FH ras geschikt is voor elk bedrijfssysteem, intensief of extensief, grupstal of ligboxenstal, mais of geen mais.

Download
Onderzoek Fundamentfokkerij Fries Hollands vee
Fundamentfokkerij Fries Hollands vee.pdf
Adobe Acrobat document 2.6 MB