Beschikbare stieren

 Fries-Hollandse fokstieren zijn beschikbaar bij diverse KI's:

 

KI Kampen

KI-Samen

CRV

KI de Toekomst 

Stichting Roodbont Fries vee

Dovea Genetics (Ierland)

 

Stieren kunt u altijd bestellen via uw eigen KI vereniging.

 

Uitsnede foto Alger Meekma
Uitsnede foto Alger Meekma

De stieren staan gerangschikt op basis van leeftijd, van jong naar oud.  Wanneer de fokwaardeschatting voor melkproductie bekent is, wordt deze omgerekend naar een vaarzenlijst. Verder is de fokwaarde celgetal weergegeven, 100 is hierbij het gemiddelde en hierbij geldt hoe hoger het getal des te beter en des te lager het celgetal. Ook wordt voor zover bekend de triple A code en de bèta-caseïne vererving vermeld.