top of page

Voor het in stand houden van een ras is stamboekregistratie een vereiste. Hiermee kan men aantonen dat een dier raszuiver is. Verder is een goede registratie van belang om te veel inteelt te voorkomen. Voor houders van zeldzame rassen is stamboekregistratie verder noodzakelijk, als men tenminste gebruik wil maken van de premie regeling. Een goede registratie is daarom van belang.


Af en toe komt het voor dat dekkingen of inseminaties niet goed worden doorgegeven aan het stamboek. Middels DNA-analyse kan in overleg met het stamboek een deel van de problemen met de registratie worden opgelost. Lukt dat niet, dan kan men zich wenden tot onze vereniging.


Mogelijkheden om dieren als raszuiver te laten registreren middels de rasvereniging:


  • DNA-rassen analyse

Aanmelden bij de rasvereniging, welke vervolgens kijkt of het dier binnen het ras past, om vervolgens haarmonsters te nemen. Bij positief resultaat worden de dieren ondergebracht in de hoofdsectie.


  • Beoordeling door de rasorganisatie

Aanmelden bij de rasvereniging, welke vervolgens kijkt of het dier binnen het ras past en of het aannemelijk is dat de bloedvoering raszuiver is. Bij een positief resultaat kunnen de dieren worden ondergebracht in de aanvullende sectie.


CRV/FHRS, hoofdsectie/aanvullende sectie 
Voor een deel van onze veehouders zijn de gevolgen van de doorvoering van de Europese stamboekverordening zichtbaar geworden. Op de registratie kaarten staat bij leden van het FHRS aangegeven of een dier tot de hoofdsectie behoort of tot de aanvullende sectie. Dit is voor veehouders bij CRV niet zichtbaar. Bij CRV wordt het voor een veehouder pas zichtbaar tot welke sectie een dier behoort, op een zoötechnisch certificaat. In principe vervangt de H van hoofdsectie de S van stamboek en worden de C- geregistreerde dieren in de aanvullende sectie (A) geplaatst. Alleen de regels zijn strenger! Doel van de invoering van de verordening is de raszuiverheid beter te beschermen.

Opwaardering van de aanvullende sectie naar de hoofdsectie.

De Europese stamboek verordening maakt het alleen mogelijk om vrouwelijke dieren te laten opwaarderen naar de hoofdsectie. In het volgende voorbeeld is dit weergegeven.Uitzonderingsregeling ten bate van zeldzame rassen.

Het is mogelijk om dieren zowel vrouwelijk als mannelijk op te waarderen naar de hoofdsectie, wanneer het gaat om dieren van een zeldzaam ras. Voorwaarde is wel dat de rasvereniging hiermee akkoord gaat. In het volgende voorbeeld is dit weergegeven. Belangrijk is wel dat alle dieren in de eerste alsook in de tweede generatie geregistreerd zijn.De rasvereniging zal per geval moeten bekijken of de opwaardering relevant en wenselijk is. Het belang van het ras moet er mee gediend zijn.


Artikel uit de Koekrant december 2023

54 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page