top of page

Het doel van de vereniging is het in stand houden, verbeteren en promoten van het Fries-Hollands rundvee ras.

Het doel van de vereniging is het in stand houden en veredelen van het Fries-Hollands veebeslag. 

Dit doet men door met een groep fundamentfokkers en gebruikers van Fries-Hollands vee en met name fokstieren de fokkerij van de zuivere dieren levend te houden. 

 

Elk jaar wordt er een jaarvergadering georganiseerd waar dan tevens een interessante spreker wordt uitgenodigd.

 

Daarnaast wordt twee keer per jaar een bijeenkomst op een fokbedrijf georganiseerd om zo met elkaar de fokkerij te beoordelen op het betreffende bedrijf en zicht te houden op de gehele fokkerij.

 

Verder streeft de vereniging ernaar het Fries-Hollands ras in de publiciteit te houden door deel te nemen aan fokveeshows en cultuurhistorische evenementen.

Het Fries-Hollandse ras is een dubbeldoel ras
met nadruk op melkproductie.

image.jpg
Logo FH vereniging 2019-groot transparant.png
image (1).jpg
bottom of page