top of page

Stieren

De stierenlijst komt tot stand in samenwerking met de aanbieders van stieren, welke middels een kleine vergoeding een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Fries-Hollandse Koekrant.

 

De stieren staan gerangschikt op geboortedatum, van jong naar oud. Wanneer er een fokwaardeschatting voor melkproductie bekend is wordt deze omgerekend naar een vaarzenlijst. Hierdoor zijn de fokwaarden niet gevoelig voor een basisaanpassing. Naast melkproductie wordt de fokwaarde uiergezondheid weergegeven. Middels fokkerij is het mogelijk de gevoeligheid in enige mate te verminderen. Betrouwbaarheid van de fokwaardeschatting speelt hier natuurlijk een rol. Het gemiddelde is 100, hoe hoger het uiergezondheidsgetal des te gunstiger.

Ook beschikbaar bij: CRV. Afd. Foktechniek Arnhem Tel: 088-0024440.

bottom of page