top of page

Het doel van de vereniging is het in stand houden, verbeteren en promoten van het Fries-Hollands rundvee ras.

  • De vereniging streeft ernaar het Fries-Hollands ras in de publiciteit te houden door deel te nemen aan fokveeshows en cultuurhistorische evenementen. 

  • De Koekrant is het ledenblad van de vereniging en deze komt 4 maal er per jaar uit.  Ook de Koekrant ontvangen?

Het Fries-Hollandse ras is een dubbeldoel ras met nadruk op melkproductie.

bottom of page